Maarten Verreck

Als stevige senior Agile consultant heeft Maarten ruime ervaring met het leiden van projecten, verandertrajecten en teammanagement. Hij heeft politieke sensitiviteit, presteert optimaal in complexe omgevingen en is niet bang om knopen door te hakken.

Maarten’s interesse gaat vooral uit naar de menselijke kant van processen. Hij heeft scherp observatievermogen, adequate reactie en kan snel en overwogen beslissingen nemen. Hij is niet bang om zorgpunten in een organisatie bloot te leggen en deze samen met medewerkers en management op te lossen. Zijn stijl is situationeel leiderschap. Hierdoor is het mogelijk om alle betrokkenen op hun niveau bij het proces te betrekken. Hij stimuleert, motiveert, overlegt en coacht, maar spreekt ook direct en duidelijk aan en gaat moeilijke situaties niet uit de weg.
Maarten werkt gestructureerd, grondig en gedisciplineerd.
Hij is gewend om in alle lagen van een organisatie te acteren. Van Raden van Bestuur, Directies, tot medewerkers.

Agile Scrum Projectmanagement

Maarten is begonnen als een Prince2 project- en programmamanager, maar was niet tevreden met de resultaten die met deze methodiek bereikt werden.  Tijdens een van zijn projecten is hij in contact gekomen met Agile Scrum.

Zijn eerste rol was die van Product Owner. Maarten was zo enthousiast dat hij zich in deze methodiek en de onderliggende principes en waarden heeft verdiept.
Hij heeft zich volledig op Agile toegelegd en alle projecten die hij momenteel leidt worden Agile uitgevoerd.
Naast projectmanagement geeft hij workshops en coacht hij project teams in de Agile manier van werken.

Maarten is gecertificeerd Scrum Master (PSM 1 en 2), Product Owner (PSPO 1), Scaled Professional Scrum (SPS), Professional Agile Leadership (PAL 1), Prince2 practitioner en Programma Manager.