6 juni 2015

Opdrachten

Hieronder vindt u de opdrachten op expertise die Vsolutions in uitvoering of afgerond heeft.

________________________________________

Opdrachten Project Management

 • Ontwikkelen en Implementeren ePortaal voor visumaanvragen vanuit het buitenland. Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016-heden
 • Implementeren applicatie voor digitale subsidieaanvragen Cultuur. Ministerie van Buitenlanse Zaken 2015-heden
 • Implementeren generiek koppelvlak voor gegevensuitwisseling met afnemers. Ministerie van Buitenlanse Zaken 2015-heden
 • Implementatie vernieuwing Probas registratie systeem Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015-heden
 • Ontwikkeling portaal digitaal klantcontact Probas en koppeling met afnemers data Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015-heden
 • Invoering RIN (interdepartementaal personeelsnummer) en RIS Ministerie van Buitenlanse Zaken 2015-2016
 • Invoering Rijkspas, Rijks Identificatie Nummer en Smartcard logon Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014-2015
 • Koppelen van Probas (Protecollaire Basisadministratie) met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en het RNI (Registratie Niet Ingezetenen) Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013-2015
 • Implementatiemanager I-diplomatie. Wereldwijd faciliteren van het nieuwe werken Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014
 • Inrichten strategy labs voor interactieve brainstormsessies en websessies Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014
 • Vlottrekken en afronden project DAC IATI (verantwoording ontwikkelingsprojecten) Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014
 • Harmony resourcing vooronderzoek en implementatieproject Erasmus MC breed 2012-2013
 • Oracle eBS implementatie tbv de Service Organisatie Erasmus MC 2011- 2013
 • Invoering gemeenschappelijke infrastructuur en werkprocessen werkplein Ede-Wageningen. 2010-2011
 • Projectmanager Open Innovatie Festival regio Eindhoven. 2010
 • Begeleiden vervangingstraject Multifunctional copiers gemeentebreed na Europese aanbesteding. 2010
 • Verhuizingen van diverse sectoren en afdelingen binnen de gemeente Eindhoven. (Alle aspecten, van gebouwelijke veranderingen, inrichting, tot infra) 2010
 • Verhuizing van het Veiligheidshuis in Eindhoven. (Alle aspecten, van gebouwelijke veranderingen, inrichting, tot infra) mei 2009 – jan 2010
 • Landelijke pilot Werkplein ontwikkeling UWV-werkbedrijf en Gemeente Eindhoven (werken via gemeentelijke infra en processen) juni 2008 – okt 2009
 • Pilot ontwikkeling applicatie voor inkomensondersteuning. jun 2008 – dec 2009

________________________________________

Opdrachten Interim Management

 • Crisis en Interim management binnen een onderwijsinstelling in het zuiden van het land. febr 2007 – dec 2007

________________________________________

Opdrachten Verander Management

 • Begeleiding HRM Erasmus MC bij de reorganisatie, vernieuwing processen en ondersteunende ICT. 2012 – 2013
 • Gekoppeld aan de landelijke pilot Werkpleinen het begeleiden van de verandering voor de gemeentelijke organisatie. jun 2008 – okt 2009
 • Diverse verandertrajecten binnen onderwijsinstellingen met de nadruk op ICT ontwikkeling. 2007

________________________________________

Opdrachten Schaduwmanagement

 • Traject met directeur VSO ZMOK. okt 2007 – dec 2007
 • Intervisies met managers onderwijs en zorg. 2008-heden

________________________________________

Opdrachten Consultancy

 • Advisering en ondersteuning HRM Erasmus MC in de overgang naar een centrale Personeels en Salaris administratie 2011- 2013
 • Informatiseringsplan Werkplein Ede-Wageningen. feb 2011 • Advies voortzetting Mens Centraal gemeente Ede. feb 2011
 • Rapport samenwerking en applicaties in de WMO keten. jan 2011
 • Impact analyse Werkplein Hilversum. 2010
 • Impact analyse Werkplein Drechtstede. Jan-feb 2010
 • Adviesopdracht over de inrichting van de beheersorganisatie Virtueel Eindhoven. nov 2009 – mei 2010

________________________________________

Opdrachten Coaching

 • Coaching junior projectleider overheid 2015 – heden
 • Coaching leidinggevenden voortgezet onderwijs. mei 2007 – januari 2010

________________________________________

Opdrachten Training

 • Workshops Cloud voor MKB
 • Docent opleiding Issue analyse en Structured writing
 • Workshops Werkpleinontwikkeling
 • Docent Voortgezet Speciaal Onderwijs (ZMOK)