Projecten en programma’s

Onderzoek

Om tot een goed eindproduct te komen is het belangrijk dat iedereen de vraag goed begrijpt.

Door middel van workshops, interviews, analyses van processen en producten, komen we tot een gezamenlijk beeld van het eindproduct. In dit proces worden medewerkers, belanghebbenden en het ontwikkelteam betrokken.

Dit gezamenlijk beeld leggen we vast. Dat betekent niet dat we dit later niet kunnen aanpassen, maar hiermee creëren we een startpunt voor de bouwfase.

Tijdens de onderzoeksfase maken we al een begin met het vullen van de backlog. Dit is een tool waarin alle functionele eisen en wensen worden opgenomen.

Bouwfase

De bouwfase voeren wij bij voorkeur Agile uit. Dit is een kort-cyclische ontwikkel-methodiek in “sprints” van maximaal 4 weken, waarbij telkens een werkend onderdeel van het totaalproduct wordt opgeleverd.

Dit is een transparant proces waarbij de klant een belangrijke plaats inneemt. De klant bepaald welke functionaliteit gebouwd moet worden en aan welke functionele eisen dit moet voldoen.

Aan het eind van elke “sprint” presenteren we de ontwikkelde producten. Dit is tevens een review om te bespreken of er wijzigingen nodig zijn.

Ook vindt dan een zogenaamd retrospective plaats. Dit is een evaluatie van de afgelopen sprint waarin we kijken wat in de toekomst beter kan.

Oplevering

Voor de start van de ontwikkeling hebben we een inschatting van het aantal sprints gemaakt en de minimum functionaliteiten die nodig zijn om live te gaan.

Gedurende de hele ontwikkeling worden gebruikerstesten uitgevoerd en waar nodig aanpassingen gedaan. Voordat de oplevering plaatsvindt wordt het eindproduct nogmaals aan een acceptatietest onderworpen.

Bij de oplevering worden de afgesproken functionaliteiten in productie geplaatst.